header-img

Zakres badań

A. Wykaz badań z zakresem akredytacyjnym

L.p.

Badany parametr

Norma, metoda badawcza

Jednostka miary

Zakres pomiarowy

 

Ścieki

 

1.

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

PN-ISO 5667-10:1997


 


2.


pH


PN-EN ISO 10523:2012


(4,0-9,0)

3.

BZT5

 


PN-EN 1899-2:2002


PN-EN ISO 5815-1:2019-12


mg/dm3 O2

(0,5 – 6,0)


(3,0-6000,0)

4.


ChZTPN-ISO 15705:2005

mg/dm3 O2

(10,0 – 15000,0)

5.


Zawiesiny ogólne


PN-EN 872:2007+Ap1:2007

mg/dm3

(2,0-1000)

6.

Azot całkowity

PB nr 1/06 wyd. 4 z dnia 28.01.2010r. na podstawie testu Merck nr 1.14763.0001 i 1.00613.001

mg/dm3 N

(1,0 - 150,0)

7.

Fosfor ogólny

PB nr 3/06, wyd. 4 z dnia 28.01.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001

mg/dm3 P

(0,20 - 25,0)


B. Wykaz badań nie objętych systemem zarządzania

1.

Chlorki

PB nr 4/10, wyd. 1 z dnia 02.02.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14897.0001

mg/dm3 Cl


2.


Azot amonowyMetoda Merck nr 1.14558; 1.14559; 1.14752 i 1.14544mg/dm3 N-NH43.

Azot azotanowy


Metoda Merck nr 1.14542; 1.09713mg/dm3 N-NO34.

Azot azotynowy


Metoda Merck 1.14547


mg/dm3 N-NO25.


Fosforany (ortofosforany)Metoda Merck nr 1.14848

Mg/dm3 P-PO4


6.

Zawiesina

łatwoopadającaPB nr 7/11, wyd.1 z dnia 06.12.2011

cm3/dm3


8.


Pomiar temperaturyPN-77/C-04584

oC


 

Komunalny osad ściekowy

 

9.


Indeks objętości osadu czynnegoPB nr 6/11, wyd. 1 z dnia 05.12.2011

ml/g


10.


Indeks gęstości osadu czynnego


g/100 ml


11.


Sucha pozostałość


PN-EN 12880:2004

% g/kg


12.


Zawartość wody13.


Sucha masa (sucha substancja)


g/kgDo pobrania:

  1. Instrukcja stanowiskowa poboru próbek
  2. Załącznik do Zlecenia badania ścieków – Zasada podejmowania decyzji przy przedstawieniu stwierdzeń zgodności z wymaganiem dotyczącym badania
  3. Zlecenie badania ścieków