header-img

Taryfa

Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw na okres od dnia 05.08.2021r. do dnia 04.08.2024r.

A. Ceny jednostkowe za odprowadzenie ścieków

Okres obowiązywania

Grupa taryfowa

Cena netto

 

zł/m3

Cena brutto

z podatkiem 8 % VAT

zł/m3

05.08.2021 – 04.08.2022

Wszyscy odbiorcy

4,55

4,91

05.08.2022 – 04.08.2023

Wszyscy odbiorcy

4,60

4,97

05.08.2023 – 04.08.2024

Wszyscy odbiorcy

4,60

4,97


B. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego ładunku ścieków przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych spółki.

Okres obowiązywania

Wskaźniki

ładunku ścieków przemysłowych

Cena netto

 

zł/kg

Cena brutto

z podatkiem 8 % VAT

zł/kg

05.08.2021 – 04.08.2022

BZT5

6,53

7,05

ChZT

3,23

3,49

Zawiesina ogólna

10,28

11,10

Azot ogólny

44,53

48,09

Azot amonowy

71,35

77,06

Fosfor ogólny

388,50

419,58

05.08.2022 – 04.08.2023

BZT5

6,51

7,03

ChZT

3,22

3,48

Zawiesina ogólna

10,24

11,06

Azot ogólny

44,36

47,91

Azot amonowy

71,09

76,78

Fosfor ogólny

387,07

418,04

05.08.2023 – 04.08.2024

BZT5

6,53

7,05

ChZT

3,22

3,48

Zawiesina ogólna

10,26

11,08

Azot ogólny

44,46

48,02

Azot amonowy

71,26

76,96

Fosfor ogólny

387,97

419,01


Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw dla Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. została zatwierdzona decyzją GD.RZT.70.243.47.2021/D.DW z dnia 05.07.2021r. RZGW w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.