header-img

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o.
 Dane osobowe i informacje przetwarzane są zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Wprowadzone wewnętrzne procedury i wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie poziomu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Osoby mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. składają stosowne oświadczenia i po weryfikacji otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Systemy w których przetwarzane są dane osobowe, w zależności od formy ich przetwarzania, są stosownie zabezpieczone.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (dalej zwany „ADO”) jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, tel. 55-272-21-66, e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl
Dane osobowe przetwarzane są przez ADO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. jako ADO dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o. : Kamila Czerwińska
 e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl, tel. 55-272-21-66

Pliki cookies
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. jako administrator portalu http://www.nogat.malbork.pl nie wykorzystuje go do gromadzenia danych osobowych użytkowników.
 Portal http://www.nogat.malbork.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jej użytkownikach jedynie w celach statystycznych, nie są za ich pomocą przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym celu może skonfigurować ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera.