header-img

Ilość ścieków

Miesięczne ilości ścieków w latach 2018 – 2020.


Lp. Miesiąc Miesięczne ilości ścieków dopływających w m3
2018 rok 2019 rok 2020 rok
1. Styczeń 217 020 203 590 193 670
2. Luty 169 530 178 380 180 460
3. Marzec 184 070 191 010 194 240
4. Kwiecień 187 350 175 710 174 490
5. Maj 179 870 201 230 204 040
6. Czerwiec 175 770 200 700 196 490
7. Lipiec 198 970 196 840 197 390
8. Sierpień 190 200 191 440 196 690
9. Wrzesień 177 040 191 140 185 650
10. Październik 186 700 197 780 205 310
11. Listopad 183 970 203 590 200 340
12. Grudzień 204 160 207 650 215 350
Roczna ilość ścieków 2 254 650 2 339 060 2 344 120