header-img

Akredytacja

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 880, wydany dla Laboratorium Badania Ścieków przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 w zakresie dotyczącym:
- pobierania próbek ścieków i badań chemicznych,
- pobierania próbek ścieków i badań właściwości fizycznych.
Do pobrania