header-img

Jakość ścieków

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2020.

Lp. Parametr Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja Wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
mg/dm3 mg/dm3 % mg/dm3
1. BZT5 705,80 6,80 99,04 15,00
2. ChZT 1416,50 53,37 96,33 125,00
3. Zawiesina og. 411,50 13,65 96,68 35,00
4. Azot og. 103,90 9,13 91,21 15,00
5. Fosfor og. 12,20 0,75 93,85 2,00