header-img

Osad ściekowy

Średnie parametry jakościowe osadu w latach 2018 – 2020.

Lp. Parametry jakościowe Jednostka Analiza laboratoryjna osadu ściekowego Wartości dopuszczalne
2018 2019 2020
1. Odczyn pH 5,93 6,02 6,05 -
2. Sucha masa % 21,81 19,8 20,14 -
3. Substancje organiczne % s.m. 81,05 80,73 81,2 -
4. Azot ogólny % s.m. 5,03 4,91 5,16 -
5. Azot amonowy % s.m. 0,17 0,27 0,45 -
6. Fosfor ogólny % s.m. 1,42 1,68 1,51 -
7. Wapń % s.m. 2,27 2,04 2,10 -
8. Magnez % s.m. 0,36 0,32 0,32 -
9. Ołów Pb mg/kg s.m. 19,21 16,06 15,28 750
10. Kadm Cd mg/kg s.m. 0,7 0,67 0,73 20
11. Chrom Cr mg/kg s.m. 20,93 16,43 18,41 500
12. Miedź Cu mg/kg s.m. 273,53 275,33 288,50 1000
13. Nikiel Ni mg/kg s.m. 13,32 12,26 8,9 300
14. Rtęć Hg mg/kg s.m. 0,47 0,39 0,28 16
15. Cynk Zn mg/kg s.m. 682,36 687,83 605,92 2500