header-img

Zarząd

Szef zarządu

PREZES ZARZĄDU:
mgr inż. Wojciech Zegarek

Tel. kontaktowy:
 +48 55 272 37 53

Adres poczty elektronicznej:
 w.zegarek@nogat.malbork.pl

Wiceprezes zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU:
mgr Adam Janowczyk

Tel. kontaktowy:
 +48 55 272 37 53

Adres poczty elektronicznej:
 a.janowczyk@nogat.malbork.pl