header-img

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi dysponuje własnym akredytowanym Laboratorium Badania Ścieków. Zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań fizyko – chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych procesów oczyszczalni, a także świadczenie usług badań jakości ścieków dla podmiotów zewnętrznych.